FINESTO OÜ, ärinimega FINESTO ADVISORS, alustas majandustegevusega 2015.a detsembris. 

Ettevõte osutab lepinguliste koostööpartneritega klientidele spetsiifilisi konsultatsiooni- ja nõustamisteenuseid peamiselt riskijuhtimise-, sisekontrolli ja -auditeerimise vallas. Ettevõtte tugevuseks on süvaanalüüsil põhinevad põhjalikud taustauuringud, mida teostame nii füüsiliste kui juriidiliste isikute põhiselt. Pakume asjakohast õigusnõustamist ja erinevate juriidiliste toimingute läbiviimise kiiret korraldamist. Analüüsime ja lahendame operatiivselt kõikvõimalike erijuhtumeid, mille kiire ja praktilise käsitlemise juures paneme olulist rõhku kliendi omanike huvide sh nende vara/raha ja õigussuhete kaitsele. Samuti panustame parima oskusteabega kliendi personali sh juhtiv- ja võtmeisikute värbamiprotsessi jm juhtimise- ja/või ärinõustamisega seotud otsuste sh riskide maandamise nõustamisesse. Tagame kliendisuhetes info ja teabe täieliku konfidentsiaalsuse. Usalduslike ja jätkusuutlike kliendisuhete loomine ja hoidmine on meile püha.

Edendame igakülgselt era- ja avaliku sektori koostööd eri valdkondades sh rahvusvahelise teabevahetuse- ja koostöö vallas ning korraldame regulaarselt enda teenustega vahetult seotud tegevusvaldkondades kõrgetasemelisi nii siseriiklike kui rahvusvahelisi konverentse, seminare ja töötubasid.

Samuti nõustame kliente IS/IKT- ja küberturvalisuse vallas. Sektori põhiselt (pangandus ja finants) pakume koostöös mitmete rahvusvaheliste usaldusväärsete koostööpartneritega KYC/CDD hoolsusmeetmeid tagavaid ning AML/CFT tõkestamise automatiseeritud IT süsteeme, seda nii spetsiifiliste eraldiseisvate teenuste/toodetena kui ka laiapõhjaliste terviklahendustena.

Ettevõtte põhitegevus ja teenused on suunatud Euroopa Liitu ning kitsamalt Eesti ja Läänemere regiooni era- ja avalikule sektorile.  Teenuste põhiliseks sihtgrupiks välisturgudel on eeskätt keskmised- ja suurkliendid ning rahvusvahelised ühendused ja organisatsioonid. Eestis teenindame väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid ning samuti erinevaid riigiasutusi ja institutsioone. Kitsamate valdkondade põhiselt teenindame Eestis ka mitmeid suur- ja  korporatiivkliente sh börsil noteeritud ettevõtteid.

Ettevõtte tegevust toetab stabiilne ja tugev kliendibaas ning edukad vanad ja uued koostööpartnerid ja koostööprojektid. Samas oleme alati avatud ja valmis uuteks koostöö- ja partnerluskokkulepete väljakutseteks nii sise- kui välisturgudel.

Parimate koostöösoovidega

Reigo Reimand
Partner, juhatuse liige ja tegevjuht