SISEAUDITI OLEMUS

Siseauditi läbiviimine hõlmab endas juhtorganite / valitsemise protsesside hindamist, finantsauditeerimist- ja finantskontrolli süsteemi hindamist, sisekontrollisüsteemi tõhususe ja vastavuse hindamist ning vajaduspõhiselt erikontrollide ja vastavuskontrollide läbiviimist.

SISEAUDITI TEENUSED

Nõuandvad tööd sisekontrollisüsteemi tõhustamisel ja hindamisel

Finantsauditeerimine

Erikontrolli läbiviimine

Vastavuskontrollid

Pakume siseauditi funktsiooni täitmise teenust nii era-, avalikule- ja kolmandale sektorile.