TURVALISUS

Äri- ja ettevõtluse toimepidevuse tagamiseks nõustame ja konsulteerime ning korraldame ära vajaduspõhiselt Teie vara valve- ja kaitse-, teenuste/kauba kaitse-, füüsilise isikukaitse ning tagame tehniliste turva- ja kaitsesüsteemide sh IS/IKT süsteemide tõrgeteta ja turvalise toimimise sh küberturbe.

TURVAKONSULTATSIOONID

Turvariskide hindamine

Turvariskide maandamine ja haldamine

Turvariskide juhtimine

IS/IKT TURVALISUS

Info- ja küberturvalisus

Küberhügieen

Infoturbe konsultatsioonid

Infoturve “kolm kaitseliini”, Infoturbe riskijuhtimine, Parimad logihalduse tavad (halduse ülevaade)

Parimad teabehalduse tavad (juhtimise ülevaade)

IS/IT tehnilised lahendused

Riskijuhtimise IT lahendused

AML/CFT IT lahendused

KYC/CDD IT lahendused


KÕNESIDE TURVALISUS JA HÜBRIIDLAHENDUSED

Krüpteeritud kõneside

Hübriidlahendused: mobiilse-, fix-, IP-, jne, hübriidtelefoni baasil

Turvaliste kontaktikeskuste lahendused

KOOLITUSED / TÖÖTOAD

Küberhügieen

Kes vastutab infoturbe eest?

InfoSec lauaharjutused