Pakume kliendile globaalse äri-, majanduse- ja julgeolekukeskkonda arvestavat personaalset, vajaduspõhist, usaldusväärset ja professionaalset sisekontrolli-, riskijuhtimise-, siseauditi-, õigusabi jt kriitilist toimepidevust tagavaid konsultatsiooni- ja nõustamisteenuseid.

Nõustame IS/IKT- ja küberturbe ning rahapesu ja TR tõkestamise, korruptsiooni ennetamise, side- ja infoturbe jt kõrgendatud hoolsusmeetmeid nõudvates valdkondades.

Toetame laiapõhjaliselt Teie äri- ja juhtimisprotsesside ning kogu ettevõtluskeskkonna turvalisust sh äriprotsesside-, personali-, finants- ning operatsiooni- ja tegevusriskide maandamist.

Nõustame ja pakume koostööpartneritega äririske maandavaid ja ettevõtte turvalisust ja toimepidevust tagavaid kaasaegseid uutel infotehnoloogilistel sh automatiseeritud ja tehisintellektil (AI) põhinevaid uudseid terviklahendusi.

Nõustame ja osutame praktilist abi klientidele globaalselt, peamised sihtturud on täna Euroopa Liit, kitsamalt Baltikum ja Läänemere regioon.

Konsultatsiooni- ja nõustamisteenuste valdkondades teenindame täna peamiselt väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid, organisatsioone ja asutusi. Samas on meil kitsamate teenuste põhiselt väga häid pikaaegseid korporatiivkliente nii era- kui avalikust sektorist.

Tähtsaim väärtus meile on – KLIENT – tema soovid, huvid ja rahulolu!