ÕIGUSABI

Õigusabi teenuseid pakume kliendi äri- ja varaliste õiguste ja huvide kaitseks. Juhtumipõhise uurimisega tagame tõendite kogumise ja esmase õiguskaitse. Õiguskindluse tagamiseks koostame õigusanalüüse ning tagame kvaliteetsete lepingute koostamise.

Õigusabi teenuste osutamisega tagame efektiivselt ja igakülgselt klientide majanduslike ja varaliste õiguste ja huvide kaitset.

ÕIGUSABI JA JURIIDILISED TEENUSED

Juhtumipõhine nõustamine- ja konsultatsiooniteenus

Õigushinnangute- ja analüüside koostamine

Lepingute ja õigusaktide koostamine

Muude juriidiliste dokumentide koostamine

Protseduuride ja kordade koostamine

Sise-eeskirjade ja juhendite koostamine

Juriidilised uuringud

Lepingute läbirääkimisega seotud juriidilised teenused

Ettevõtte äriprotsesside juriidiline tugi

Võlaõiguse nõustamine